Yn anffodus caeodd yr holiadur hwn blwyddyn yn ôl.