Yn anffodus caeodd yr holiadur hwn 2 wythnos yn ôl.